Chương 46-2: Chỉ số và ảnh của volume tới.

Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tên : Hexirita Medisa Yujin

Tuổi : 13.

Chủng tộc : Human.

Danh Hiệu : Quý Tộc.

Nghề : Tân Pháp Sư.

Cấp : 1.

Chỉ số :

HP : 100.

MP : 100

Sức Mạnh : 46.

Linh hoạt : 39.

Thể lực : 42.

May Mắn : 79

Kĩ Năng Bị Động :

Cảm Nhận Mana.

Kĩ Năng Chủ Động :

【Mana Control】: Cấp 2.

Kiếm Thuật cấp 1 bậc 1.

 Ma Thuật hệ gió cấp 1 bậc 1.  

Kĩ năng đặc biệt :

Không có.

-----------------------------------

Tên : Hexirita Medisa Yuji

Tuổi : 13.

Chủng tộc : Human.

Danh Hiệu : Quý Tộc.

Nghề : Pháp Sư Tập Sự.

Cấp : 1.

Chỉ số :

HP : 100.

MP : 105.

Sức Mạnh : 30.

Linh hoạt : 29.

Thể lực : 29.

May Mắn : 80.

Kĩ Năng Bị Động :

Cảm Nhận Mana.

Kĩ Năng Chủ Động :

【Mana Control】: Cấp 2.

Ma Thuật hệ gió cấp 2 bậc 1.

Kĩ năng đặc biệt :

Không có.

-------------------------------

Tên : Shinobu.

Tuổi : 10.

Chủng tộc : Fenrir.

Danh Hiệu : Dị ma linh thú.

Nghề : Thú cưng của Ougi.

Cấp : 10.

Chỉ số :

HP : 201.

MP : 421.

Sức Mạnh : 265.

Linh hoạt : 256.

Thể lực : 275.

May Mắn : ?

------------------------------

Tên : Owari Hibi.

Tuổi : 13.

Chủng tộc : Human.

Danh Hiệu : Quý Tộc.

Nghề : Pháp Sư.

Cấp : 1.

Chỉ số :

HP : 100.

MP : 630

Sức Mạnh : 43

Linh hoạt : 36

Thể lực : 35

May Mắn : 79.

Kĩ Năng Bị Động :

Cảm Nhận Mana.

Tha Hóa Tinh Thần : Cấp 3.

Kĩ Năng Chủ Động :

【Mana Control】: Cấp 3.

Ma Thuật hệ Gió : Cấp 7 bậc 1.

Ma Thuật hệ Nước : Cấp 7 bậc 1.

Ma Thuật hệ Lửa : Cấp 5 bậc 1.

Ma Thuật hệ Khí : Cấp 2 bậc 1.

Ma Thuật hệ Băng : Cấp 1 bậc 2.

Ma Thuật Hồi Phục : Cấp 4 bậc 1.

Kĩ Năng Đặc Biệt :

Không Có.

----------------------------------------

Tên : Zebel.

Tuổi : Không có.

Chủng tộc : Đại Tinh Linh.

Danh Hiệu : Đại Tinh Linh.

Nghề : Ma Pháp Thuật Sư.

Cấp : ?.

Chỉ số :

HP : ?

MP : 1.000.002.

Sức Mạnh : 40.

Linh hoạt : 40

Thể lực : 40.

May Mắn : ?.

Kĩ năng bị động :

Tinh Linh Chú.

Vô Niệm.

Kháng Phép : Cấp 6.

Kĩ năng chủ động :

【Mana Control】: Cấp 7.

Ma thuật hệ Băng : Cấp 5 bậc 4.

Ma thuật hệ Lôi : Cấp 4 bậc 4.

Hắc ma thuật : Cấp 5 bậc 4.

Khiên ma thuật : Cấp 7 bậc 3.

Ultra Shamac.

Shamac.: Cấp 7.

Kĩ năng đặc biệt :

Tinh Linh Thuật.

Ma Pháp Đại Tinh Linh.

[Space Manipulation] (thao túng chiều không gian)

[Mind Control] (điều khiển tâm trí)

[Anomaly States Exempt] (miễn trạng thái dị thường)

---------------------------------------

Tên : Owari Ougi - Dark Ougi.

Tuổi : 13 - 500.

Chủng tộc : Human(Unknow).

Danh Hiệu : Phong ấn Black King Dragon, Người được Tinh Linh mến.

Nghề : Ma Pháp Kiếm Sư, Thuật Sư Ma Pháp,Tinh Linh Thuật Sư.

Cấp : 5.

Chỉ số :

HP : 125.

MP : 2.000.575.

Sức Mạnh : 136.

Linh hoạt : 125.

Thể lực : 129.

May Mắn : ?.

Kĩ năng bị động :

Siêu Sức Mạnh.

Siêu Hồi Phục.

Cơ Thể Rồng.

Kháng Trạng Thái Dị Thường Cấp 7.

Kháng Phép : Cấp 7.

Tha Hóa Tinh Thần : Cấp 10.

Tầm Nhìn Đêm.

Thích Ứng.

Gia Tốc Suy Nghĩ : Cấp 6.

Cảm Nhận Mana.

Vô Niệm.

Tăng Tốc Niệm Chú.

Tư Duy Song Song.

Cảm nhận nguy hiểm.

Giảm Tiêu Thụ MP.

Giao tiếp Tinh Linh.

Kĩ Năng Chủ Động :

Hút Máu : Cấp 1.

Né Tránh : Cấp 2 bậc 3.

Đơn kiếm : Cấp 2 bậc 3.

Bổ kiếm : Cấp 2 bậc 3.

Long Kỹ : Cấp 1 bậc 2.

Kiếm thuật : Cấp 4 bậc 3.

Ma Thuật Hệ Lôi : Cấp 1 bậc 4.

Ma Thuật Hệ Gió : Cấp 2 bậc 4.

Ma Thuật Hệ Hỏa : Cấp 3 bậc 4.

Ma Thuật Hệ Thủy : Cấp 1 bậc 4.

Ma Thuật Hệ Kim : Cấp 1 bậc 2.

Ma Thuật Hệ Mộc : Cấp 1 bậc 2.

Ma Thuật Hệ Trọng Lượng : Cấp 6 bậc 3.

Ma Thuật Hệ Khí : Cấp 5 bậc 3.

Ma Thuật hệ Băng : Cấp 1 bậc 4.

Hắc Ma Thuật : Cấp 2 bậc 4.

Khiên Ma Thuật : Cấp 2 bậc 4.

Ma thuật Hồi Phục : Cấp 4 bậc 1.

Cường hóa cơ thể : Cấp 7.

Cường hóa ma lực : Cấp 7.

【Mana Control】: Cấp 8.

Kĩ Năng Đặc Biệt :

Hóa Long Thức.

Tái Tạo.

Sức mạnh của Dragon King.

Tinh Linh Thuật.

Thích ứng.

[Long Nhãn].  

[Thuật Thức].

[Ma Thuật Cổ Ngữ] (Ancient Magic)/ [Ma Thuật Thần Thánh](Divine Magic).

[Berserk 2]

[Elemental Spirit](Nguyên Tố Tinh Linh).

[Wisdom Core Sages].

[Eyes Solomon].

[Power of Solomon].

 Hình Thái : Sự Phẫn Nộ của Wrath (sức mạnh của Dark Ougi).

Lưu ý : skill nào không biết thì hỏi nhé.

---------------------------------------
ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Hibi, cô gái mà mọi người éo muốn cho chết.

(mắt Hibi từ giờ sẽ là màu xanh hoặc tím nhé.)

Zebel.

    Hamekawa Yumi.

Himi (em gái nhỏ của main)

Sages.

Volume 3 : các nhân vật mới.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Nhấn Mở Bình Luận