Chuyện Tình Tristan & Iseut Khác , Lịch Sử , Ngôn Tình Phương Tây Chương 16
Tử Dương Huyền Huyễn , Lịch Sử , Quân Sự Tiên Hiệp Chương 13
Hỏa Thê Băng Phu Dị Giới , Lịch Sử , Ngôn Tình Nữ Cường Chương 17
Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc Cổ Đại , Lịch Sử , Việt Nam Xuyên Không Chương 5
Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần Cổ Đại , Dị Giới , Huyền Huyễn Khoa Huyễn Chương 492
Cuồng Vũ Khuynh Nhân Lịch Sử , Ngôn Tình , Xuyên Không Quyển 2 - Chương 23
Cẩm Khê Di Hận Lịch Sử , Chương 2
Cực Phẩm Gia Đinh Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử Sắc Chương 636
Soán Đường Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự Quyển 6 - Chương 44
Lên Nhầm Kiệu Hoa Cổ Đại , Cung Đấu , Lịch Sử Ngôn Tình Chương 131
Ma Tước Tướng Quân Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử Ngôn Tình Chương 114
Hán Mạt Triệu Hổ Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không Chương 3
Đế Yến Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử Quân Sự Quyển 2 - Chương 203
Tớ Muốn Thay Thế Gian Tặng Cậu Một Chút Dịu Dàng Dị Giới , Khác , Lịch Sử Ngôn Tình Chương 20
Ngồi Tù Ở Phủ Khai Phong Cổ Đại , Lịch Sử , Mỹ Thực Ngôn Tình Chương 162
Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng Lịch Sử , Ngôn Tình , Xuyên Không Chương 24
Trở Về Đời Thanh Cổ Đại , Lịch Sử , Quân Sự Xuyên Không Chương 42
Tuần Thú Đại Minh Cổ Đại , Lịch Sử , Quân Sự Xuyên Không Quyển 1 - Chương 31
Đại Minh Vương Hầu Cổ Đại , Lịch Sử , Xuyên Không Chương 35
Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến Lịch Sử , Linh Dị , Tiên Hiệp Xuyên Không Chương 27
Kết Tóc Cổ Đại , Đoản Văn , Ngôn Tình Chương 8
Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon Khác , Light Novel , Chương 142
Cổ Đại Khó Kiếm Cơm Cổ Đại , Điền Văn , Ngôn Tình Sủng Chương 111
Tây Du Ký Cổ Đại , Đông Phương , Huyền Huyễn Thám Hiểm Chương 86
Nhất Niệm Trường Khanh Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu Ngôn Tình Chương 46