Đam Mỹ

Âm Khách

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Linh Dị

Chương 3

Quản Gia – Kha Hải Tình

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Nhu Mạt

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Khác , Sắc

Quái Vật Ở Berlin

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Khác , Linh Dị , Ngôn Tình , Phương Tây

Chương 17

Mewgulf Em Là Món Quà Của Anh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Đô Thị , Sủng

Chương 1

Bất Khả Kháng Lực – Uncontrolled Love

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Phật Hệ Cung Đấu

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Đam Mỹ , Đoản Văn

Chương 3

Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Hài Hước , Khoa Huyễn , Xuyên Không

Chương 130

Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đam Mỹ , Hài Hước , Xuyên Không

Chương 74

Từng Bước Xâm Chiếm

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9

Nhiễu Chỉ Nhu

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đam Mỹ , Hài Hước , Huyền Huyễn , Ngược

Chương 35

Chu Gia Hệ Liệt

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6

Thật Tốt Khi Gặp Được Người

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 5

Lưới Tình Cố Chấp Yêu

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Sắc , Sủng

Lão Nam Nhân

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 1

Kẻ Thứ Ba

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Đoản Văn , Ngược

Chương 2

[Võng Phối] Chuyện Xấu CP

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Vọng Du

Chương 29

Thực Định Chung Thân

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đam Mỹ

Chương 1

Cuồng Sóng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Khoa Huyễn

Chương 1

Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Huyền Huyễn , Sủng , Tiên Hiệp , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chương 1

Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đam Mỹ , Hài Hước , Hệ Thống , Trọng Sinh

Ám Dạ Ma Vương

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đam Mỹ , Ngược

Chương 12

Đệ Luyến

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Đô Thị , Ngược

Chương 4

Âm Khách

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Linh Dị

Quản Gia – Kha Hải Tình

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Nhu Mạt

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Khác , Sắc

Quái Vật Ở Berlin

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Khác , Linh Dị , Ngôn Tình , Phương Tây

Mewgulf Em Là Món Quà Của Anh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Đô Thị , Sủng

Bất Khả Kháng Lực – Uncontrolled Love

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Phật Hệ Cung Đấu

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Đam Mỹ , Đoản Văn

Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Hài Hước , Khoa Huyễn , Xuyên Không

Xuyên Thành Vai Ác Phải Sống Làm Sao

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đam Mỹ , Hài Hước , Xuyên Không

Từng Bước Xâm Chiếm

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Nhiễu Chỉ Nhu

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đam Mỹ , Hài Hước , Huyền Huyễn , Ngược

Chu Gia Hệ Liệt

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Thật Tốt Khi Gặp Được Người

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Lưới Tình Cố Chấp Yêu

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Sắc , Sủng

Lão Nam Nhân

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Kẻ Thứ Ba

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Đoản Văn , Ngược

[Võng Phối] Chuyện Xấu CP

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Vọng Du

Thực Định Chung Thân

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đam Mỹ

Cuồng Sóng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Khoa Huyễn

Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Huyền Huyễn , Sủng , Tiên Hiệp , Trọng Sinh , Xuyên Không

Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đam Mỹ , Hài Hước , Hệ Thống , Trọng Sinh

Ám Dạ Ma Vương

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đam Mỹ , Ngược

Đệ Luyến

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Đô Thị , Ngược