Gia Đấu

Thập Niên 70 Trọng Sinh Bảo Vệ Anh Chồng Quân Nhân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Đông Phương , Gia Đấu , Hài Hước , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh

Chương 50

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Chương 64

Trở Về Năm 12 Tuổi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Gia Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chương 35

Tổng Tài Mật Sủng Kiều Thê Có Chút Ngọt

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng

Chương 41

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Đại Sư Huyền Học

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Điền Văn , Đô Thị , Gia Đấu , Hài Hước , Huyền Huyễn , Khác , Khoa Huyễn , Linh Dị , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chương 50

Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Dị Năng , Điền Văn , Gia Đấu , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không

Chương 173

Mộc Uyển Vy

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Gia Đấu

Chương 4

Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Cổ Đại , Cung Đấu , Dị Giới , Điền Văn , Gia Đấu , Sủng , Trọng Sinh

Chương 125

Tà Vương Không Để Vợ Chạy Thoát

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Gia Đấu , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không

Chương 26

Làm Thiếp/Dắng Thiếp

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Sủng

Chương 40

Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Đông Phương , Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Chương 41

Thập Niên 70: Tiểu Bánh Bao PK Mẹ Kế

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Gia Đấu , Hài Hước , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Không

Chương 50

Thế Nào Là Hiền Thê

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Xuyên Không

Chương 123

Trở Về Thập Niên 60 Cuộc Sống Phấn Đấu Của Kiều Thê

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Gia Đấu , Hài Hước , Huyền Huyễn , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Quân Sự , Sủng , Xuyên Không

Chương 50

Xuyên Thành Đường Muội Của Nữ Chủ Trong Truyện Khoa Cử

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Dị Giới , Điền Văn , Gia Đấu , Huyền Huyễn , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Nữ Phụ , Quân Sự , Sủng , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chương 32

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Không

Chương 473

Chiết Tẫn Xuân Phong

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình

Chương 78

Vương Phi Pháp Y

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Dị Năng , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chương 50

Xuyên Thư Ta Cho Rằng Ta Lấy Kịch Bản Cứu Rỗi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Dị Giới , Gia Đấu , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Nữ Cường , Tiên Hiệp , Xuyên Không

Chương 139

Thê Tử Kiều Diễm Của Ta

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh

Chương 50

Thập Niên 80: Xuyên Thành Nữ Dị Năng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Điền Văn , Gia Đấu , Hài Hước , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Không

Chương 50

Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ Vượng Gia

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Gia Đấu , Hài Hước , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chương 56

Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Hài Hước , Huyền Huyễn , Sắc , Sủng , Xuyên Không

Chương 120

Tiệm Cơm Nhỏ Của Thượng Thực Nữ Quan

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Không

Chương 50

Thập Niên 70 Em Gái Ghẻ Trọng Sinh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Trọng Sinh

Chương 50

Thập Niên 70 Trọng Sinh Bảo Vệ Anh Chồng Quân Nhân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Đông Phương , Gia Đấu , Hài Hước , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Trở Về Năm 12 Tuổi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Gia Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh , Xuyên Không

Tổng Tài Mật Sủng Kiều Thê Có Chút Ngọt

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Đại Sư Huyền Học

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Điền Văn , Đô Thị , Gia Đấu , Hài Hước , Huyền Huyễn , Khác , Khoa Huyễn , Linh Dị , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Trọng Sinh , Xuyên Không

Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Dị Năng , Điền Văn , Gia Đấu , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không

Mộc Uyển Vy

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Gia Đấu

Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Cổ Đại , Cung Đấu , Dị Giới , Điền Văn , Gia Đấu , Sủng , Trọng Sinh

Tà Vương Không Để Vợ Chạy Thoát

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Gia Đấu , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không

Làm Thiếp/Dắng Thiếp

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Sủng

Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Đông Phương , Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Thập Niên 70: Tiểu Bánh Bao PK Mẹ Kế

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Gia Đấu , Hài Hước , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Không

Thế Nào Là Hiền Thê

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Xuyên Không

Trở Về Thập Niên 60 Cuộc Sống Phấn Đấu Của Kiều Thê

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Gia Đấu , Hài Hước , Huyền Huyễn , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Quân Sự , Sủng , Xuyên Không

Xuyên Thành Đường Muội Của Nữ Chủ Trong Truyện Khoa Cử

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Dị Giới , Điền Văn , Gia Đấu , Huyền Huyễn , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Nữ Phụ , Quân Sự , Sủng , Trọng Sinh , Xuyên Không

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Không

Chiết Tẫn Xuân Phong

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình

Vương Phi Pháp Y

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Dị Năng , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh , Xuyên Không

Xuyên Thư Ta Cho Rằng Ta Lấy Kịch Bản Cứu Rỗi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Dị Giới , Gia Đấu , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Nữ Cường , Tiên Hiệp , Xuyên Không

Thê Tử Kiều Diễm Của Ta

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh

Thập Niên 80: Xuyên Thành Nữ Dị Năng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Điền Văn , Gia Đấu , Hài Hước , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Không

Thập Niên 70: Bạch Phú Mỹ Vượng Gia

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Gia Đấu , Hài Hước , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh , Xuyên Không

Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Hài Hước , Huyền Huyễn , Sắc , Sủng , Xuyên Không

Tiệm Cơm Nhỏ Của Thượng Thực Nữ Quan

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Không

Thập Niên 70 Em Gái Ghẻ Trọng Sinh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Trọng Sinh

1 2
1 2