Kiếm Hiệp

Siêu Năng Lực

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Dị Năng , Đô Thị , Đông Phương , Huyền Huyễn , Khoa Huyễn , Kiếm Hiệp , Light Novel , Mạt Thế , Ngôn Tình , Phương Tây , Tiên Hiệp , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chương 41

Thiên Kiếp Mi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Khác , Kiếm Hiệp , Ngôn Tình , Ngược , Trinh Thám , Xuyên Không

Chương 117

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp

Chương 2545

Tu La Thần Công

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 4

Thỉnh Công Tử Trảm Yêu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Dị Giới , Hài Hước , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp , Xuyên Không

Chương 50

Giang Sơn Mỹ Sắc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp , Quân Sự , Xuyên Không

Chương 628

Diệp Vô Khuyết Truyền Kỳ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp , Truyện Teen

Chương 48

Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự

Chương 29

Càn Khôn Song Tuyệt

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 2

Tung Hoành Thiên Khung

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp

Chương 10

Thần Điển

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp

Chương 2

Lôi Thần Lang Quân

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp , Trinh Thám

Chương 11

Như Lai Thần Chưởng

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 23

Nhất Kiếm Tam Ưng

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10

Vô Cực Ma Đạo

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Dị Giới , Đông Phương , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Thám Hiểm , Tiên Hiệp

Chương 157

Cực Phẩm Gia Đinh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Sắc , Xuyên Không

Chương 636

Soán Đường

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự

Chương 358

Chiến Loạn Sơn Hà

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Sắc , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chương 5

Nguyên Giới Đại Đế

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp

Chương 6

Chín Vị Tiên Nữ Xinh Đẹp Của Tôi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp , Truyện Teen

Chương 46

Ma Tước Tướng Quân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Ngôn Tình , Quân Sự

Chương 114

Xuyên Việt Bắt Đầu Từ Nuôi Rồng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Dị Năng , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp , Trọng Sinh , Vọng Du

Chương 50

Bút Kí Huyền Môn

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Linh Dị

Chương 14

Hàn Mai Kim Kiếm

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 1

Đế Yến

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự

Chương 251

Siêu Năng Lực

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Dị Năng , Đô Thị , Đông Phương , Huyền Huyễn , Khoa Huyễn , Kiếm Hiệp , Light Novel , Mạt Thế , Ngôn Tình , Phương Tây , Tiên Hiệp , Trọng Sinh , Xuyên Không

Thiên Kiếp Mi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Khác , Kiếm Hiệp , Ngôn Tình , Ngược , Trinh Thám , Xuyên Không

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp

Tu La Thần Công

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thỉnh Công Tử Trảm Yêu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Dị Giới , Hài Hước , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp , Xuyên Không

Giang Sơn Mỹ Sắc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp , Quân Sự , Xuyên Không

Diệp Vô Khuyết Truyền Kỳ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp , Truyện Teen

Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự

Càn Khôn Song Tuyệt

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tung Hoành Thiên Khung

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp

Thần Điển

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp

Lôi Thần Lang Quân

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp , Trinh Thám

Như Lai Thần Chưởng

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Nhất Kiếm Tam Ưng

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Vô Cực Ma Đạo

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Dị Giới , Đông Phương , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Thám Hiểm , Tiên Hiệp

Cực Phẩm Gia Đinh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Sắc , Xuyên Không

Soán Đường

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự

Chiến Loạn Sơn Hà

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Sắc , Trọng Sinh , Xuyên Không

Nguyên Giới Đại Đế

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp

Chín Vị Tiên Nữ Xinh Đẹp Của Tôi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp , Truyện Teen

Ma Tước Tướng Quân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Ngôn Tình , Quân Sự

Xuyên Việt Bắt Đầu Từ Nuôi Rồng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Dị Năng , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp , Trọng Sinh , Vọng Du

Bút Kí Huyền Môn

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Linh Dị

Hàn Mai Kim Kiếm

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đế Yến

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự

1 2
1 2