Lịch Sử

Chuyện Tình Tristan & Iseut

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Khác , Lịch Sử , Ngôn Tình , Phương Tây

Chương 16

Tử Dương

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Lịch Sử , Quân Sự , Tiên Hiệp

Chương 13

Hỏa Thê Băng Phu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Lịch Sử , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Chương 17

Ngân Hồ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Quân Sự

Chương 26

Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Việt Nam , Xuyên Không

Chương 5

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Dị Giới , Huyền Huyễn , Khoa Huyễn , Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Chương 492

Cuồng Vũ Khuynh Nhân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Ngôn Tình , Xuyên Không

Chương 23

Con Đường Vận Mệnh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Quân Sự , Vọng Du

Chương 39

Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự

Chương 29

Cẩm Khê Di Hận

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Chương 2

Tranh Bá Thiên Hạ

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Chương 14

Cực Phẩm Gia Đinh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Sắc , Xuyên Không

Chương 636

Soán Đường

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự

Chương 358

Lên Nhầm Kiệu Hoa

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Lịch Sử , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Chương 131

Ma Tước Tướng Quân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Ngôn Tình , Quân Sự

Chương 114

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Quân Sự , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chương 66

12 Nữ Thần

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Lịch Sử , Sắc , Tiên Hiệp , Xuyên Không

Đội Trưởng Việt Nam: Siêu Anh Hùng Đầu Tiên

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Khoa Huyễn , Lịch Sử , Việt Nam

Chương 22

Hán Mạt Triệu Hổ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Chương 3

Đế Yến

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự

Chương 251

Quỷ Hoàng Phi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu , Huyền Huyễn , Lịch Sử , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chương 113

Đệ Nhất Thái Tử Đại Thanh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Đông Phương , Huyền Huyễn , Lịch Sử , Ngôn Tình , Quan Trường , Sủng , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chương 52

Tớ Muốn Thay Thế Gian Tặng Cậu Một Chút Dịu Dàng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Khác , Lịch Sử , Ngôn Tình

Chương 20

Ngồi Tù Ở Phủ Khai Phong

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Mỹ Thực , Ngôn Tình , Sủng , Trinh Thám , Xuyên Không

Chương 161

Mị Tướng Quân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu , Gia Đấu , Lịch Sử , Quân Sự

Chương 57

Chuyện Tình Tristan & Iseut

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Khác , Lịch Sử , Ngôn Tình , Phương Tây

Tử Dương

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Lịch Sử , Quân Sự , Tiên Hiệp

Hỏa Thê Băng Phu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Lịch Sử , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Ngân Hồ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Quân Sự

Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Việt Nam , Xuyên Không

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Dị Giới , Huyền Huyễn , Khoa Huyễn , Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Cuồng Vũ Khuynh Nhân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Ngôn Tình , Xuyên Không

Con Đường Vận Mệnh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Quân Sự , Vọng Du

Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự

Cẩm Khê Di Hận

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Tranh Bá Thiên Hạ

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Cực Phẩm Gia Đinh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Sắc , Xuyên Không

Soán Đường

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự

Lên Nhầm Kiệu Hoa

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Lịch Sử , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Ma Tước Tướng Quân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Ngôn Tình , Quân Sự

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Quân Sự , Trọng Sinh , Xuyên Không

12 Nữ Thần

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Lịch Sử , Sắc , Tiên Hiệp , Xuyên Không

Đội Trưởng Việt Nam: Siêu Anh Hùng Đầu Tiên

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Khoa Huyễn , Lịch Sử , Việt Nam

Hán Mạt Triệu Hổ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Đế Yến

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự

Quỷ Hoàng Phi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu , Huyền Huyễn , Lịch Sử , Trọng Sinh , Xuyên Không

Đệ Nhất Thái Tử Đại Thanh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Đông Phương , Huyền Huyễn , Lịch Sử , Ngôn Tình , Quan Trường , Sủng , Trọng Sinh , Xuyên Không

Tớ Muốn Thay Thế Gian Tặng Cậu Một Chút Dịu Dàng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Khác , Lịch Sử , Ngôn Tình

Ngồi Tù Ở Phủ Khai Phong

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Mỹ Thực , Ngôn Tình , Sủng , Trinh Thám , Xuyên Không

Mị Tướng Quân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu , Gia Đấu , Lịch Sử , Quân Sự

1 2
1 2