Sắc

“Chạn Vương” Hoa Thanh Xứ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Cổ Đại , Sắc , Xuyên Không

Chương 34

Bệ Hạ, Không Thể!!

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Sắc , Xuyên Không

Chương 73

Bạn Chanh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngôn Tình , Ngược , Sắc , Sủng

Chương 92

Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Ngược , Sắc

Chương 43

Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Hệ Thống , Sắc , Tiên Hiệp , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chương 41

Nhu Mạt

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Khác , Sắc

Tù Tâm

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Cổ Đại , Khác , Ngược , Sắc , Sủng

Chương 79

Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sắc , Trọng Sinh

Chương 25

Xuyên Nhanh “Tình” Thâm Một Tấc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hệ Thống , Ngôn Tình , Sắc , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Đô Thị , Hệ Thống , Sắc , Trọng Sinh

Chương 81

Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khác , Khoa Huyễn , Ngôn Tình , Sắc , Xuyên Không

Chương 3

Tỷ Phu Vinh Dự

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Quan Trường , Sắc

Chương 20

Một Hồi Mộng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Sắc , Tiên Hiệp , Xuyên Không

Chương 4

Thái Hậu Mười Lăm Tuổi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hài Hước , Nữ Cường , Sắc , Xuyên Không

Chương 39

Cực Phẩm Gia Đinh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Sắc , Xuyên Không

Chương 636

Chiến Loạn Sơn Hà

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Sắc , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chương 5

Lấy Phải Anh Chồng Giả Ngốc

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Quan Trường , Sắc , Sủng , Truyện Teen , Việt Nam

Chương 68

Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Hài Hước , Ngôn Tình , Sắc , Sủng , Tổng Tài

Chương 106

Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hệ Thống , Ngôn Tình , Sắc , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Chương 13

Hậu Cung Nữ Phụ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Nữ Phụ , Sắc , Xuyên Không

Chương 5

12 Nữ Thần

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Lịch Sử , Sắc , Tiên Hiệp , Xuyên Không

[Tokyo Revengers] Tôi Tưởng Nhóc Thích Ăn Khoai Lang?

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khác , Light Novel , Sắc

Chương 85

Các Ông Xã, Ai Cũng Cần Phải Dạy Dỗ!

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Ngược , Sắc , Tổng Tài

Chương 5

Lưới Tình Cố Chấp Yêu

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Sắc , Sủng

Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Hài Hước , Huyền Huyễn , Sắc , Sủng , Xuyên Không

Chương 120

“Chạn Vương” Hoa Thanh Xứ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Cổ Đại , Sắc , Xuyên Không

Bệ Hạ, Không Thể!!

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Sắc , Xuyên Không

Bạn Chanh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngôn Tình , Ngược , Sắc , Sủng

Bảo Chủ! Thỉnh Buông Ta (Nương Tử Đi Trước Đất Nước Đi Sau)

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Ngược , Sắc

Nhận Được Hệ Thống Khi Trọng Sinh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Hệ Thống , Sắc , Tiên Hiệp , Trọng Sinh , Xuyên Không

Nhu Mạt

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Khác , Sắc

Tù Tâm

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Cổ Đại , Khác , Ngược , Sắc , Sủng

Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sắc , Trọng Sinh

Xuyên Nhanh “Tình” Thâm Một Tấc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hệ Thống , Ngôn Tình , Sắc , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Đỉnh Cấp Công Tử (Công Tử Khùng Điên, Dịch Thiên Hệ Thống)

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Đô Thị , Hệ Thống , Sắc , Trọng Sinh

Ta Giúp Nữ Nhân Đáng Thương Vạn Giới

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khác , Khoa Huyễn , Ngôn Tình , Sắc , Xuyên Không

Tỷ Phu Vinh Dự

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Quan Trường , Sắc

Một Hồi Mộng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Sắc , Tiên Hiệp , Xuyên Không

Thái Hậu Mười Lăm Tuổi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hài Hước , Nữ Cường , Sắc , Xuyên Không

Cực Phẩm Gia Đinh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Sắc , Xuyên Không

Chiến Loạn Sơn Hà

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Sắc , Trọng Sinh , Xuyên Không

Lấy Phải Anh Chồng Giả Ngốc

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Quan Trường , Sắc , Sủng , Truyện Teen , Việt Nam

Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Hài Hước , Ngôn Tình , Sắc , Sủng , Tổng Tài

Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hệ Thống , Ngôn Tình , Sắc , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Hậu Cung Nữ Phụ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Nữ Phụ , Sắc , Xuyên Không

12 Nữ Thần

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Huyền Huyễn , Lịch Sử , Sắc , Tiên Hiệp , Xuyên Không

[Tokyo Revengers] Tôi Tưởng Nhóc Thích Ăn Khoai Lang?

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khác , Light Novel , Sắc

Các Ông Xã, Ai Cũng Cần Phải Dạy Dỗ!

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Ngược , Sắc , Tổng Tài

Lưới Tình Cố Chấp Yêu

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Sắc , Sủng

Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Hài Hước , Huyền Huyễn , Sắc , Sủng , Xuyên Không

1 2
1 2