Việt Nam

Một Thời Thương Nhớ

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Truyện Teen , Việt Nam

Chương 45

Áng Mây Ngang Qua Bầu Trời

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Trọng Sinh , Truyện Teen , Việt Nam

Chương 36

Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Việt Nam , Xuyên Không

Chương 5

Thất Sơn Tiên Môn

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Tiên Hiệp , Việt Nam , Xuyên Không

Chương 188

Nhục Hồng Ngải

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn , Huyền Huyễn , Linh Dị , Việt Nam

Chương 27

Hai Tờ Di Chúc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám , Việt Nam

Chương 62

Bóng Trăng Trắng Ngà

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Linh Dị , Việt Nam

Chương 24

Lấy Phải Anh Chồng Giả Ngốc

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Quan Trường , Sắc , Sủng , Truyện Teen , Việt Nam

Chương 68

Mợ Mai

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sủng , Việt Nam

Chương 50

Nghiệp Báo Hài Nhi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Khác , Linh Dị , Ngôn Tình , Việt Nam

Chương 63

Đội Trưởng Việt Nam: Siêu Anh Hùng Đầu Tiên

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Khoa Huyễn , Lịch Sử , Việt Nam

Chương 22

Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen , Việt Nam

Chương 52

Trần Chân

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Việt Nam

Chương 60

Ký Ức Tựa Mùa Rơi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Việt Nam

Chương 17

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sắc , Tiên Hiệp , Trọng Sinh , Việt Nam , Xuyên Không

Chương 87

Thiên Nam Pháp Hội

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Linh Dị , Truyện Teen , Việt Nam

Chương 69

Soul Eyes – Đôi Mắt Linh Hồn

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Linh Dị , Việt Nam

Chương 30

Mùa Trôi Trên Quang Gánh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Khác , Việt Nam

Chương 25

Thế Giới Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Tổng Tài Đại Nhân

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngôn Tình , Việt Nam

Chương 46

Một Thời Thương Nhớ

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Truyện Teen , Việt Nam

Áng Mây Ngang Qua Bầu Trời

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Trọng Sinh , Truyện Teen , Việt Nam

Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Việt Nam , Xuyên Không

Thất Sơn Tiên Môn

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Tiên Hiệp , Việt Nam , Xuyên Không

Nhục Hồng Ngải

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn , Huyền Huyễn , Linh Dị , Việt Nam

Hai Tờ Di Chúc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám , Việt Nam

Bóng Trăng Trắng Ngà

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Linh Dị , Việt Nam

Lấy Phải Anh Chồng Giả Ngốc

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Quan Trường , Sắc , Sủng , Truyện Teen , Việt Nam

Mợ Mai

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sủng , Việt Nam

Nghiệp Báo Hài Nhi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Khác , Linh Dị , Ngôn Tình , Việt Nam

Đội Trưởng Việt Nam: Siêu Anh Hùng Đầu Tiên

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Khoa Huyễn , Lịch Sử , Việt Nam

Lớp Trưởng Lạnh Lùng Và Nhỏ Cá Biệt

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen , Việt Nam

Trần Chân

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Việt Nam

Ký Ức Tựa Mùa Rơi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Việt Nam

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sắc , Tiên Hiệp , Trọng Sinh , Việt Nam , Xuyên Không

Thiên Nam Pháp Hội

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Linh Dị , Truyện Teen , Việt Nam

Soul Eyes – Đôi Mắt Linh Hồn

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Linh Dị , Việt Nam

Mùa Trôi Trên Quang Gánh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Khác , Việt Nam

Thế Giới Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Tổng Tài Đại Nhân

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngôn Tình , Việt Nam