Cổ Đại

Truyện Cổ đại, nơi mô tả cuộc sống và sự kiện trong quá khứ của thời kỳ cổ đại xa xưa. chứa đựng những tình tiết huyền bí.

Sườn Núi Lạc Phượng

Sườn Núi Lạc Phượng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đoản Văn , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Quan Trường

Chưng 10
Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Ngược , Sủng , Xuyên Không

Chưng 5
Thẩm Thị Kiều Kiều

Thẩm Thị Kiều Kiều

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Xuyên Không

Chưng 8
Chuyện Tình Tristan & Iseut

Chuyện Tình Tristan & Iseut

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Khác , Lịch Sử , Ngôn Tình , Phương Tây

Chưng 16
Tử Dương

Tử Dương

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Lịch Sử , Quân Sự , Tiên Hiệp

Chưng 13
Hỏa Thê Băng Phu

Hỏa Thê Băng Phu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Lịch Sử , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Chưng 17
Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc

Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Việt Nam , Xuyên Không

Chưng 5
Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Dị Giới , Huyền Huyễn , Khoa Huyễn , Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Chưng 492
Cuồng Vũ Khuynh Nhân

Cuồng Vũ Khuynh Nhân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Ngôn Tình , Xuyên Không

Chưng 23
[Xuyên Nhanh] Ký Chủ Thật Không Đơn Giản

[Xuyên Nhanh] Ký Chủ Thật Không Đơn Giản

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hệ Thống , Khác , Ngôn Tình , Sủng , Trinh Thám , Xuyên Nhanh

Chưng 34
Sau Khi Bị Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng

Sau Khi Bị Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hài Hước , Hệ Thống , Ngôn Tình , Tiên Hiệp , Xuyên Không

Chưng 3
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Chưng 2
Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Đông Phương , Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Chưng 41
Ngốc Tử Chàng Khoẻ Không

Ngốc Tử Chàng Khoẻ Không

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Truyện Teen , Xuyên Không

Chưng 44
Cực Phẩm Gia Đinh

Cực Phẩm Gia Đinh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Sắc , Xuyên Không

Chưng 636
Soán Đường

Soán Đường

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự

Chưng 358
Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Không

Chưng 473
Phù Sinh Thác – Hai Kiếp Thâm Tình

Phù Sinh Thác – Hai Kiếp Thâm Tình

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Chưng 15
Lên Nhầm Kiệu Hoa

Lên Nhầm Kiệu Hoa

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Lịch Sử , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Chưng 131
Ma Tước Tướng Quân

Ma Tước Tướng Quân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Ngôn Tình , Quân Sự

Chưng 114
Nguyện Nếu Có Kiếp Sau

Nguyện Nếu Có Kiếp Sau

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đoản Văn , Khác , Ngôn Tình

Chưng 5
Bị Tra Nam Bỏ, Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Hắn

Bị Tra Nam Bỏ, Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Hắn

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Chưng 7
Hán Mạt Triệu Hổ

Hán Mạt Triệu Hổ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Chưng 3
Đế Yến

Đế Yến

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự

Chưng 251
Lần Thứ Hai Tra Nam Sống Lại

Lần Thứ Hai Tra Nam Sống Lại

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Khác , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chưng 76

Sườn Núi Lạc Phượng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đoản Văn , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Quan Trường

Cổ Vương Xem Ta Thu Phục Ngươi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Ngược , Sủng , Xuyên Không

Thẩm Thị Kiều Kiều

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Xuyên Không

Chuyện Tình Tristan & Iseut

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Khác , Lịch Sử , Ngôn Tình , Phương Tây

Tử Dương

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Lịch Sử , Quân Sự , Tiên Hiệp

Hỏa Thê Băng Phu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Lịch Sử , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Việt Nam , Xuyên Không

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Dị Giới , Huyền Huyễn , Khoa Huyễn , Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Cuồng Vũ Khuynh Nhân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Ngôn Tình , Xuyên Không

[Xuyên Nhanh] Ký Chủ Thật Không Đơn Giản

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hệ Thống , Khác , Ngôn Tình , Sủng , Trinh Thám , Xuyên Nhanh

Sau Khi Bị Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hài Hước , Hệ Thống , Ngôn Tình , Tiên Hiệp , Xuyên Không

Cẩm Khê Di Hận

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Hoàn Châu Chi Thái Hậu Kim An

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Đông Phương , Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Ngốc Tử Chàng Khoẻ Không

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Truyện Teen , Xuyên Không

Cực Phẩm Gia Đinh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Sắc , Xuyên Không

Soán Đường

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự

Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Không

Phù Sinh Thác – Hai Kiếp Thâm Tình

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Lên Nhầm Kiệu Hoa

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Lịch Sử , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Ma Tước Tướng Quân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Ngôn Tình , Quân Sự

Nguyện Nếu Có Kiếp Sau

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đoản Văn , Khác , Ngôn Tình

Bị Tra Nam Bỏ, Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Hắn

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Hán Mạt Triệu Hổ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Đế Yến

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự

Lần Thứ Hai Tra Nam Sống Lại

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Khác , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh , Xuyên Không

1 2 3
1 2 3
1 2 3