Cung Đấu

Cung Đấu: Trải nghiệm cuộc chiến quyền lực và sự tranh đấu tàn khốc giữa các thái tử, các phi tần và các thế lực khác trong triều đình

Bệ Hạ, Không Thể!!

Bệ Hạ, Không Thể!!

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Sắc , Xuyên Không

Chưng 73
Làm Phi

Làm Phi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Chưng 186
Đế Vương Sủng Thần

Đế Vương Sủng Thần

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Chưng 51
Thật Thiên Kim Là Thật Đại Lão

Thật Thiên Kim Là Thật Đại Lão

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu , Dị Giới , Đô Thị , Ngôn Tình , Nữ Cường

Chưng 26
Xuyên Nhanh: Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Cô Bùng Nổ

Xuyên Nhanh: Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Cô Bùng Nổ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Đô Thị , Hệ Thống , Huyền Huyễn , Khoa Huyễn , Mạt Thế , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Chưng 45
Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Cổ Đại , Cung Đấu , Dị Giới , Điền Văn , Gia Đấu , Sủng , Trọng Sinh

Chưng 125
Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Không

Chưng 58
Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không

Chưng 155
Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!

Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Khoa Huyễn , Ngôn Tình , Xuyên Không

Chưng 14
Từ Bi Điện

Từ Bi Điện

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình

Chưng 1
Hoàng Sủng

Hoàng Sủng

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Sủng

Chưng 102
Đánh Đổi 10 Kiếp Để Yêu Chàng?

Đánh Đổi 10 Kiếp Để Yêu Chàng?

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Xuyên Không

Chưng 8
Bản Cung Ở Đây

Bản Cung Ở Đây

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Xuyên Không

Chưng 5
Thịnh Sủng Tiểu Quận Chúa

Thịnh Sủng Tiểu Quận Chúa

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không

Chưng 177
Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Cổ Đại , Cung Đấu , Khác , Ngược , Trọng Sinh

Chưng 41
Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Cổ Đại , Cung Đấu , Hài Hước , Khác , Lịch Sử , Sủng , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chưng 61
Lưỡng Đô Ký Sự

Lưỡng Đô Ký Sự

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Cổ Đại , Cung Đấu , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chưng 19
Kiều Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả

Kiều Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Sủng

Chưng 80
Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn

Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Cổ Đại , Cung Đấu , Khác , Ngược , Trọng Sinh

Chưng 88
Thứ Nữ Công Lược

Thứ Nữ Công Lược

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Điền Văn , Gia Đấu , Ngôn Tình , Xuyên Không

Chưng 380
Cổ Đại Khó Kiếm Cơm

Cổ Đại Khó Kiếm Cơm

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Điền Văn , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không

Chưng 111
Nhất Niệm Trường Khanh

Nhất Niệm Trường Khanh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Chưng 46
Sủng Phi Đường

Sủng Phi Đường

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Chưng 99
Đại Quan Nhân

Đại Quan Nhân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Chưng 23

Bệ Hạ, Không Thể!!

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Sắc , Xuyên Không

Làm Phi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Đế Vương Sủng Thần

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Thật Thiên Kim Là Thật Đại Lão

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu , Dị Giới , Đô Thị , Ngôn Tình , Nữ Cường

Xuyên Nhanh: Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Cô Bùng Nổ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Đô Thị , Hệ Thống , Huyền Huyễn , Khoa Huyễn , Mạt Thế , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Cổ Đại , Cung Đấu , Dị Giới , Điền Văn , Gia Đấu , Sủng , Trọng Sinh

Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Không

Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không

Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Khoa Huyễn , Ngôn Tình , Xuyên Không

Từ Bi Điện

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình

Hoàng Sủng

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Sủng

Đánh Đổi 10 Kiếp Để Yêu Chàng?

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Xuyên Không

Bản Cung Ở Đây

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Xuyên Không

Thịnh Sủng Tiểu Quận Chúa

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không

Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Cổ Đại , Cung Đấu , Khác , Ngược , Trọng Sinh

Vượt Mệnh (Nam Biến Nữ)

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Cổ Đại , Cung Đấu , Hài Hước , Khác , Lịch Sử , Sủng , Trọng Sinh , Xuyên Không

Lưỡng Đô Ký Sự

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Cổ Đại , Cung Đấu , Trọng Sinh , Xuyên Không

Kiều Sủng – Khai Hoa Bất Kết Quả

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Sủng

Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Cổ Đại , Cung Đấu , Khác , Ngược , Trọng Sinh

Thứ Nữ Công Lược

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Điền Văn , Gia Đấu , Ngôn Tình , Xuyên Không

Cổ Đại Khó Kiếm Cơm

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Điền Văn , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không

Nhất Niệm Trường Khanh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Sủng Phi Đường

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Đại Quan Nhân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không