Gia Đấu

Gia Đấu: cuộc sống đầy gian truân và âm mưu trong các gia đình giàu có, nơi mà quyền lực, tình thân và lòng tham tranh đấu nhau để giành lấy sự thừa kế và vị thế cao nhất

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Chưng 64
Trở Về Năm 12 Tuổi

Trở Về Năm 12 Tuổi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Gia Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chưng 35
Tổng Tài Mật Sủng Kiều Thê Có Chút Ngọt

Tổng Tài Mật Sủng Kiều Thê Có Chút Ngọt

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng

Chưng 41
Mộc Uyển Vy

Mộc Uyển Vy

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Gia Đấu

Chưng 4
Thế Nào Là Hiền Thê

Thế Nào Là Hiền Thê

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Xuyên Không

Chưng 123
Trở Về Thập Niên 60 Cuộc Sống Phấn Đấu Của Kiều Thê

Trở Về Thập Niên 60 Cuộc Sống Phấn Đấu Của Kiều Thê

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Gia Đấu , Hài Hước , Huyền Huyễn , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Quân Sự , Sủng , Xuyên Không

Chưng 50
Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình

Chưng 78
Vương Phi Pháp Y

Vương Phi Pháp Y

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Dị Năng , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chưng 50
Xuyên Thư Ta Cho Rằng Ta Lấy Kịch Bản Cứu Rỗi

Xuyên Thư Ta Cho Rằng Ta Lấy Kịch Bản Cứu Rỗi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Dị Giới , Gia Đấu , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Nữ Cường , Tiên Hiệp , Xuyên Không

Chưng 139
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Hài Hước , Huyền Huyễn , Sắc , Sủng , Xuyên Không

Chưng 120
Tiệm Cơm Nhỏ Của Thượng Thực Nữ Quan

Tiệm Cơm Nhỏ Của Thượng Thực Nữ Quan

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Không

Chưng 50
Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ

Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu , Gia Đấu , Lịch Sử , Ngôn Tình , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chưng 25
Dạ Cậu, Em Là Mùa!

Dạ Cậu, Em Là Mùa!

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Sủng

Chưng 50
Trùng Sinh Chi Đế Vương: Gian Phu Thuần Manh Hậu

Trùng Sinh Chi Đế Vương: Gian Phu Thuần Manh Hậu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Ngược , Sắc , Sủng , Trọng Sinh

Chưng 3
Mệnh Quý Phụ

Mệnh Quý Phụ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Chưng 50
[Thập Niên 60] Vô Tình Sinh Ra Vào Năm 60

[Thập Niên 60] Vô Tình Sinh Ra Vào Năm 60

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Điền Văn , Khác , Ngôn Tình

Chưng 30
Kết Tóc

Kết Tóc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đoản Văn , Ngôn Tình

Chưng 8
Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khác , Light Novel

Chưng 149
Đã Nhiều Năm Như Thế

Đã Nhiều Năm Như Thế

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chưng 3
Trùng Sinh Nông Phu

Trùng Sinh Nông Phu

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Gia Đấu , Trọng Sinh

Chưng 73
Không Làm Tốt Công Việc Nghiên Cứu Khoa Học Thì Về Nhà Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ

Không Làm Tốt Công Việc Nghiên Cứu Khoa Học Thì Về Nhà Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng

Chưng 78
Black And White

Black And White

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Xuyên Không

Chưng 2
Đại Quan Nhân

Đại Quan Nhân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Chưng 23
[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hệ Thống , Khoa Huyễn , Ngôn Tình , Xuyên Không

Chưng 7

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Trở Về Năm 12 Tuổi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Gia Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh , Xuyên Không

Tổng Tài Mật Sủng Kiều Thê Có Chút Ngọt

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng

Mộc Uyển Vy

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Gia Đấu

Thế Nào Là Hiền Thê

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Xuyên Không

Trở Về Thập Niên 60 Cuộc Sống Phấn Đấu Của Kiều Thê

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Gia Đấu , Hài Hước , Huyền Huyễn , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Quân Sự , Sủng , Xuyên Không

Chiết Tẫn Xuân Phong

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình

Vương Phi Pháp Y

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Dị Năng , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh , Xuyên Không

Xuyên Thư Ta Cho Rằng Ta Lấy Kịch Bản Cứu Rỗi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Dị Giới , Gia Đấu , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Nữ Cường , Tiên Hiệp , Xuyên Không

Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Hài Hước , Huyền Huyễn , Sắc , Sủng , Xuyên Không

Tiệm Cơm Nhỏ Của Thượng Thực Nữ Quan

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Không

Trùng Sinh Chi Đích Thân Quý Nữ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu , Gia Đấu , Lịch Sử , Ngôn Tình , Trọng Sinh , Xuyên Không

Dạ Cậu, Em Là Mùa!

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Sủng

Trùng Sinh Chi Đế Vương: Gian Phu Thuần Manh Hậu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Ngược , Sắc , Sủng , Trọng Sinh

Mệnh Quý Phụ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

[Thập Niên 60] Vô Tình Sinh Ra Vào Năm 60

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Điền Văn , Khác , Ngôn Tình

Kết Tóc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đoản Văn , Ngôn Tình

Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khác , Light Novel

Đã Nhiều Năm Như Thế

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trùng Sinh Nông Phu

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Gia Đấu , Trọng Sinh

Không Làm Tốt Công Việc Nghiên Cứu Khoa Học Thì Về Nhà Thừa Kế Gia Sản Bạc Tỷ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng

Black And White

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Xuyên Không

Đại Quan Nhân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

[Hệ Thống] Xoay Người Của Uyển Nhi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hệ Thống , Khoa Huyễn , Ngôn Tình , Xuyên Không