Lịch Sử

Lịch Sử: Khám phá những câu chuyện lịch sử hấp dẫn, tái hiện lại những sự kiện quan trọng, nhân vật vĩ đại và thời kỳ quan trọng trong quá khứ của nhân loại

Chuyện Tình Tristan & Iseut

Chuyện Tình Tristan & Iseut

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Khác , Lịch Sử , Ngôn Tình , Phương Tây

Chưng 16
Tử Dương

Tử Dương

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Lịch Sử , Quân Sự , Tiên Hiệp

Chưng 13
Hỏa Thê Băng Phu

Hỏa Thê Băng Phu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Lịch Sử , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Chưng 17
Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc

Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Việt Nam , Xuyên Không

Chưng 5
Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Dị Giới , Huyền Huyễn , Khoa Huyễn , Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Chưng 492
Cuồng Vũ Khuynh Nhân

Cuồng Vũ Khuynh Nhân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Ngôn Tình , Xuyên Không

Chưng 23
Cẩm Khê Di Hận

Cẩm Khê Di Hận

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Chưng 2
Cực Phẩm Gia Đinh

Cực Phẩm Gia Đinh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Sắc , Xuyên Không

Chưng 636
Soán Đường

Soán Đường

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự

Chưng 358
Lên Nhầm Kiệu Hoa

Lên Nhầm Kiệu Hoa

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Lịch Sử , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Chưng 131
Ma Tước Tướng Quân

Ma Tước Tướng Quân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Ngôn Tình , Quân Sự

Chưng 114
Hán Mạt Triệu Hổ

Hán Mạt Triệu Hổ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Chưng 3
Đế Yến

Đế Yến

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự

Chưng 251
Tớ Muốn Thay Thế Gian Tặng Cậu Một Chút Dịu Dàng

Tớ Muốn Thay Thế Gian Tặng Cậu Một Chút Dịu Dàng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Khác , Lịch Sử , Ngôn Tình

Chưng 20
Ngồi Tù Ở Phủ Khai Phong

Ngồi Tù Ở Phủ Khai Phong

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Mỹ Thực , Ngôn Tình , Sủng , Trinh Thám , Xuyên Không

Chưng 161
Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng

Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Ngôn Tình , Xuyên Không

Chưng 24
Trở Về Đời Thanh

Trở Về Đời Thanh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Chưng 44
Tuần Thú Đại Minh

Tuần Thú Đại Minh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Chưng 31
Đại Minh Vương Hầu

Đại Minh Vương Hầu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Xuyên Không

Chưng 35
Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Linh Dị , Tiên Hiệp , Xuyên Không

Chưng 27
Kết Tóc

Kết Tóc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đoản Văn , Ngôn Tình

Chưng 8
Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khác , Light Novel

Chưng 149
Cổ Đại Khó Kiếm Cơm

Cổ Đại Khó Kiếm Cơm

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Điền Văn , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không

Chưng 111
Tây Du Ký

Tây Du Ký

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đông Phương , Huyền Huyễn , Thám Hiểm

Chưng 86
Nhất Niệm Trường Khanh

Nhất Niệm Trường Khanh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Chưng 46

Chuyện Tình Tristan & Iseut

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Khác , Lịch Sử , Ngôn Tình , Phương Tây

Tử Dương

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Lịch Sử , Quân Sự , Tiên Hiệp

Hỏa Thê Băng Phu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Lịch Sử , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Việt Nam , Xuyên Không

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Dị Giới , Huyền Huyễn , Khoa Huyễn , Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Cuồng Vũ Khuynh Nhân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Ngôn Tình , Xuyên Không

Cẩm Khê Di Hận

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử

Cực Phẩm Gia Đinh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Sắc , Xuyên Không

Soán Đường

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự

Lên Nhầm Kiệu Hoa

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Lịch Sử , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Ma Tước Tướng Quân

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Ngôn Tình , Quân Sự

Hán Mạt Triệu Hổ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Đế Yến

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Kiếm Hiệp , Lịch Sử , Quân Sự

Tớ Muốn Thay Thế Gian Tặng Cậu Một Chút Dịu Dàng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới , Khác , Lịch Sử , Ngôn Tình

Ngồi Tù Ở Phủ Khai Phong

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Mỹ Thực , Ngôn Tình , Sủng , Trinh Thám , Xuyên Không

Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Ngôn Tình , Xuyên Không

Trở Về Đời Thanh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Tuần Thú Đại Minh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Đại Minh Vương Hầu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Lịch Sử , Xuyên Không

Xuyên Việt Về Thời Phong Kiến

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Linh Dị , Tiên Hiệp , Xuyên Không

Kết Tóc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đoản Văn , Ngôn Tình

Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khác , Light Novel

Cổ Đại Khó Kiếm Cơm

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Điền Văn , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không

Tây Du Ký

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đông Phương , Huyền Huyễn , Thám Hiểm

Nhất Niệm Trường Khanh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh

1 2
1 2
1 2