Tranh Đấu

Tranh Đấu - Những cuộc đấu tranh, tả xung hữu đột xảy ra bởi nhiều vấn đề và nhiều tình huống khác nhau, từ đấu trí, đấu tranh nội tâm,...

Mạt Thế Chi Hắc Tử Và Lương Nhiên

Mạt Thế Chi Hắc Tử Và Lương Nhiên

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Khác , Mạt Thế , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Chưng 64
(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh Mẽ

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh Mẽ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Khác , Khoa Huyễn , Mạt Thế , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Chưng 61
Mạt Thế Chi Xuyên Thư

Mạt Thế Chi Xuyên Thư

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế , Ngôn Tình , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chưng 4
Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Chưng 64
Trở Về Năm 12 Tuổi

Trở Về Năm 12 Tuổi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Gia Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chưng 35
Tổng Tài Mật Sủng Kiều Thê Có Chút Ngọt

Tổng Tài Mật Sủng Kiều Thê Có Chút Ngọt

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng

Chưng 41
Bệ Hạ, Không Thể!!

Bệ Hạ, Không Thể!!

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Sắc , Xuyên Không

Chưng 73
Làm Phi

Làm Phi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Chưng 186
Đế Vương Sủng Thần

Đế Vương Sủng Thần

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Chưng 51
Thật Thiên Kim Là Thật Đại Lão

Thật Thiên Kim Là Thật Đại Lão

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu , Dị Giới , Đô Thị , Ngôn Tình , Nữ Cường

Chưng 26
Trở Lại Một Năm Trước Mạt Thế

Trở Lại Một Năm Trước Mạt Thế

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Điền Văn , Khác , Mạt Thế , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh

Chưng 34
Nam Thần Tuyệt Đối Sủng

Nam Thần Tuyệt Đối Sủng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Mạt Thế , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh

Chưng 12
Mộc Uyển Vy

Mộc Uyển Vy

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Gia Đấu

Chưng 4
Xuyên Nhanh: Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Cô Bùng Nổ

Xuyên Nhanh: Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Cô Bùng Nổ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Đô Thị , Hệ Thống , Huyền Huyễn , Khoa Huyễn , Mạt Thế , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Chưng 45
Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Cổ Đại , Cung Đấu , Dị Giới , Điền Văn , Gia Đấu , Sủng , Trọng Sinh

Chưng 125
Phù Hành Mạt Thế

Phù Hành Mạt Thế

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Hệ Thống , Mạt Thế

Chưng 98
Cô Ấy Nuôi Tang Thi Ở Mạt Thế

Cô Ấy Nuôi Tang Thi Ở Mạt Thế

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế , Ngôn Tình

Chưng 99
Thế Nào Là Hiền Thê

Thế Nào Là Hiền Thê

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Xuyên Không

Chưng 123
Trở Về Thập Niên 60 Cuộc Sống Phấn Đấu Của Kiều Thê

Trở Về Thập Niên 60 Cuộc Sống Phấn Đấu Của Kiều Thê

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Gia Đấu , Hài Hước , Huyền Huyễn , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Quân Sự , Sủng , Xuyên Không

Chưng 50
Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Không

Chưng 58
Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không

Chưng 155
Lắng Nghe Em Nói!

Lắng Nghe Em Nói!

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế , Ngôn Tình , Nữ Phụ

Chưng 18
Nghe Nói Ta Là NPC

Nghe Nói Ta Là NPC

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Khác , Mạt Thế

Chưng 30
Chiết Tẫn Xuân Phong

Chiết Tẫn Xuân Phong

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình

Chưng 78
Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!

Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Khoa Huyễn , Ngôn Tình , Xuyên Không

Chưng 14

Mạt Thế Chi Hắc Tử Và Lương Nhiên

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Khác , Mạt Thế , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

(Quyển 1) Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Nam Thần Sủng Vợ, Siêu Mạnh Mẽ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Khác , Khoa Huyễn , Mạt Thế , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Mạt Thế Chi Xuyên Thư

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế , Ngôn Tình , Trọng Sinh , Xuyên Không

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Trở Về Năm 12 Tuổi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Gia Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh , Xuyên Không

Tổng Tài Mật Sủng Kiều Thê Có Chút Ngọt

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng

Bệ Hạ, Không Thể!!

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Sắc , Xuyên Không

Làm Phi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Đế Vương Sủng Thần

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Xuyên Không

Thật Thiên Kim Là Thật Đại Lão

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu , Dị Giới , Đô Thị , Ngôn Tình , Nữ Cường

Trở Lại Một Năm Trước Mạt Thế

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Điền Văn , Khác , Mạt Thế , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh

Nam Thần Tuyệt Đối Sủng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Mạt Thế , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh

Mộc Uyển Vy

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Gia Đấu

Xuyên Nhanh: Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Cô Bùng Nổ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Đô Thị , Hệ Thống , Huyền Huyễn , Khoa Huyễn , Mạt Thế , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Cổ Đại , Cung Đấu , Dị Giới , Điền Văn , Gia Đấu , Sủng , Trọng Sinh

Phù Hành Mạt Thế

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Hệ Thống , Mạt Thế

Cô Ấy Nuôi Tang Thi Ở Mạt Thế

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế , Ngôn Tình

Thế Nào Là Hiền Thê

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình , Xuyên Không

Trở Về Thập Niên 60 Cuộc Sống Phấn Đấu Của Kiều Thê

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Gia Đấu , Hài Hước , Huyền Huyễn , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Quân Sự , Sủng , Xuyên Không

Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Xuyên Không

Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không

Lắng Nghe Em Nói!

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế , Ngôn Tình , Nữ Phụ

Nghe Nói Ta Là NPC

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Khác , Mạt Thế

Chiết Tẫn Xuân Phong

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu , Gia Đấu , Ngôn Tình

Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Khoa Huyễn , Ngôn Tình , Xuyên Không

1 2 3 4
1 2 4
1 2 4