Trọng Sinh

Trọng Sinh: những câu chuyện về việc tái sinh và sống lại trong cuộc đời mới, với những cơ hội để sửa đổi quá khứ và tạo ra một tương lai khác biệt, đầy hứa hẹn và thách thức

Trẫm Thấy Quý Phi Thật Đáng Yêu

Trẫm Thấy Quý Phi Thật Đáng Yêu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Chưng 4
Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Chưng 81
Thiên Kim Thật Không Dễ Chọc

Thiên Kim Thật Không Dễ Chọc

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Khác , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Chưng 46
Kim Loan Khải Hoàn Ca

Kim Loan Khải Hoàn Ca

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Trọng Sinh

Chưng 80
Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sắc , Trọng Sinh

Chưng 25
Quân Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Thiên Hậu

Quân Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Thiên Hậu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh

Chưng 32
Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Sủng , Tiên Hiệp , Trọng Sinh

Chưng 9
[Tinh Tế] Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật

[Tinh Tế] Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Khoa Huyễn , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chưng 37
Ông Xã Yêu Nghiệt

Ông Xã Yêu Nghiệt

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Chưng 9
Xà Yêu – Ngọc Giao

Xà Yêu – Ngọc Giao

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Ngược , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chưng 9
Boss Ca Ca Sủng Nàng Hậu

Boss Ca Ca Sủng Nàng Hậu

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Trọng Sinh

Chưng 2
[Quyển 5] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

[Quyển 5] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Khác , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Chưng 127
Thê Tử Kiều Diễm Của Ta

Thê Tử Kiều Diễm Của Ta

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh

Chưng 50
Trưởng Đích

Trưởng Đích

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Chưng 1
Lưỡng Tương Yếm

Lưỡng Tương Yếm

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đoản Văn , Khác , Trọng Sinh

Chưng 4
Lễ Đường Của Tôi Không Có Chỗ Cho Anh

Lễ Đường Của Tôi Không Có Chỗ Cho Anh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Chưng 55
Kiều Thê Trọng Sinh

Kiều Thê Trọng Sinh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Ngược , Trọng Sinh

Chưng 3
Sổ Tay Trùng Sinh

Sổ Tay Trùng Sinh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngôn Tình , Sắc , Sủng , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chưng 55
Đại Tai Biến

Đại Tai Biến

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khác , Khoa Huyễn , Trọng Sinh

Chưng 29
Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Chưng 62
Mục Thiếu Phúc Hắc Cưng Chiều Lãnh Kiều Thê

Mục Thiếu Phúc Hắc Cưng Chiều Lãnh Kiều Thê

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Trọng Sinh

Chưng 1
Thập Niên 70 Xuyên Thành Cô Chị Xinh Đẹp Làm Tinh

Thập Niên 70 Xuyên Thành Cô Chị Xinh Đẹp Làm Tinh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Hài Hước , Ngôn Tình , Nữ Cường , Nữ Phụ , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chưng 50
Cổ Đại Khó Kiếm Cơm

Cổ Đại Khó Kiếm Cơm

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Điền Văn , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không

Chưng 111
Trùng Sinh Nông Phu

Trùng Sinh Nông Phu

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Gia Đấu , Trọng Sinh

Chưng 73
Thập Niên 90 Tài Vận Hanh Thông

Thập Niên 90 Tài Vận Hanh Thông

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chưng 49

Trẫm Thấy Quý Phi Thật Đáng Yêu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Thiên Kim Thật Không Dễ Chọc

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Khác , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Kim Loan Khải Hoàn Ca

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Trọng Sinh

Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sắc , Trọng Sinh

Quân Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Thiên Hậu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh

Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Sủng , Tiên Hiệp , Trọng Sinh

[Tinh Tế] Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Khoa Huyễn , Trọng Sinh , Xuyên Không

Ông Xã Yêu Nghiệt

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Xà Yêu – Ngọc Giao

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Ngược , Trọng Sinh , Xuyên Không

Boss Ca Ca Sủng Nàng Hậu

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Trọng Sinh

[Quyển 5] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Khác , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Thê Tử Kiều Diễm Của Ta

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh

Trưởng Đích

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Lưỡng Tương Yếm

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Đoản Văn , Khác , Trọng Sinh

Lễ Đường Của Tôi Không Có Chỗ Cho Anh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Kiều Thê Trọng Sinh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Ngược , Trọng Sinh

Sổ Tay Trùng Sinh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngôn Tình , Sắc , Sủng , Trọng Sinh , Xuyên Không

Đại Tai Biến

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khác , Khoa Huyễn , Trọng Sinh

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Mục Thiếu Phúc Hắc Cưng Chiều Lãnh Kiều Thê

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Trọng Sinh

Thập Niên 70 Xuyên Thành Cô Chị Xinh Đẹp Làm Tinh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Hài Hước , Ngôn Tình , Nữ Cường , Nữ Phụ , Trọng Sinh , Xuyên Không

Cổ Đại Khó Kiếm Cơm

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Điền Văn , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không

Trùng Sinh Nông Phu

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Gia Đấu , Trọng Sinh

Thập Niên 90 Tài Vận Hanh Thông

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn , Đô Thị , Gia Đấu , Khác , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh , Xuyên Không

1 2
1 2
1 2