Xuyên Không

Xuyên không - Cùng nhân vật chính vượt qua cánh cửa thời gian từ thời đại này qua một thời đại hoặc thế giới khác một cách đầy bí ẩn. chỉ có tại Truyện full

Trẫm Thấy Quý Phi Thật Đáng Yêu

Trẫm Thấy Quý Phi Thật Đáng Yêu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Chưng 4
Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Chưng 81
Thiên Kim Thật Không Dễ Chọc

Thiên Kim Thật Không Dễ Chọc

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Khác , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Chưng 46
Người Mẹ Năng Lượng Cao

Người Mẹ Năng Lượng Cao

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Điền Văn , Đô Thị , Hệ Thống , Khác , Xuyên Nhanh

Chưng 20
Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Cùng Một Ngày

Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Cùng Một Ngày

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Hệ Thống , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Xuyên Không

Chưng 2
Nhật Ký: Đầu Bếp Nữ Xuyên Về Cổ Đại Làm Giàu

Nhật Ký: Đầu Bếp Nữ Xuyên Về Cổ Đại Làm Giàu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Điền Văn , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chưng 50
Kim Loan Khải Hoàn Ca

Kim Loan Khải Hoàn Ca

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Trọng Sinh

Chưng 80
Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sắc , Trọng Sinh

Chưng 25
Quân Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Thiên Hậu

Quân Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Thiên Hậu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh

Chưng 32
Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hệ Thống , Ngôn Tình , Nữ Phụ , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Chưng 39
Khoái Xuyên Chi Nữ Phụ Nghịch Tập

Khoái Xuyên Chi Nữ Phụ Nghịch Tập

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Nữ Phụ , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Chưng 8
Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hệ Thống , Huyền Huyễn , Khoa Huyễn , Ngôn Tình , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Chưng 40
(12 Chòm Sao) Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa

(12 Chòm Sao) Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Hài Hước , Khác , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không

Chưng 31
Thỉnh Công Tử Trảm Yêu

Thỉnh Công Tử Trảm Yêu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Dị Giới , Hài Hước , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp , Xuyên Không

Chưng 50
Xuyên Nhanh “Tình” Thâm Một Tấc

Xuyên Nhanh “Tình” Thâm Một Tấc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hệ Thống , Ngôn Tình , Sắc , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Sủng , Tiên Hiệp , Trọng Sinh

Chưng 9
[Tinh Tế] Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật

[Tinh Tế] Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Khoa Huyễn , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chưng 37
Kế Hoạch Thức Tỉnh Nhân Vật Phản Diện

Kế Hoạch Thức Tỉnh Nhân Vật Phản Diện

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Hài Hước , Hệ Thống , Sủng , Xuyên Nhanh

Chưng 19
Mau Xuyên: Nữ Xứng Thủ Tục

Mau Xuyên: Nữ Xứng Thủ Tục

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hài Hước , Hệ Thống , Khoa Huyễn , Ngôn Tình , Ngược , Nữ Cường , Trọng Sinh , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Chưng 70
Mau Xuyên Nam Thần Nhà Bên Không Bình Thường!

Mau Xuyên Nam Thần Nhà Bên Không Bình Thường!

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Khác , Ngôn Tình , Sủng , Tiên Hiệp , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Chưng 40
Tà Vương Không Để Vợ Chạy Thoát

Tà Vương Không Để Vợ Chạy Thoát

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Gia Đấu , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không

Chưng 26
Ông Xã Yêu Nghiệt

Ông Xã Yêu Nghiệt

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Chưng 9
Xà Yêu – Ngọc Giao

Xà Yêu – Ngọc Giao

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Ngược , Trọng Sinh , Xuyên Không

Chưng 9
Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hệ Thống , Khoa Huyễn , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Chưng 371
Cuộc Chiến Tranh Đoạt Của Nữ Phụ

Cuộc Chiến Tranh Đoạt Của Nữ Phụ

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Nữ Phụ , Xuyên Nhanh

Chưng 54

Trẫm Thấy Quý Phi Thật Đáng Yêu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Trọng Sinh

Thiên Kim Thật Không Dễ Chọc

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Khác , Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Người Mẹ Năng Lượng Cao

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Điền Văn , Đô Thị , Hệ Thống , Khác , Xuyên Nhanh

Tôi Bị Mắc Kẹt Trong Cùng Một Ngày

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Hệ Thống , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Xuyên Không

Nhật Ký: Đầu Bếp Nữ Xuyên Về Cổ Đại Làm Giàu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Điền Văn , Khác , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh , Xuyên Không

Kim Loan Khải Hoàn Ca

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Ngôn Tình , Nữ Cường , Sủng , Trọng Sinh

Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sắc , Trọng Sinh

Quân Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Thiên Hậu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị , Ngôn Tình , Nữ Cường , Trọng Sinh

Nữ Phụ: Nghiện Trêu Ghẹo Nam Thần

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hệ Thống , Ngôn Tình , Nữ Phụ , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Khoái Xuyên Chi Nữ Phụ Nghịch Tập

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Nữ Phụ , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Hắc Hóa Xin Cẩn Thận

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hệ Thống , Huyền Huyễn , Khoa Huyễn , Ngôn Tình , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

(12 Chòm Sao) Hoàng Cung Náo Loạn, Gà Bay Chó Sủa

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Cung Đấu , Hài Hước , Khác , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không

Thỉnh Công Tử Trảm Yêu

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Dị Giới , Hài Hước , Huyền Huyễn , Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp , Xuyên Không

Xuyên Nhanh “Tình” Thâm Một Tấc

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hệ Thống , Ngôn Tình , Sắc , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Toàn Hệ Linh Sư: Ma Đế Thích Sủng Thần Thú Phi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Sủng , Tiên Hiệp , Trọng Sinh

[Tinh Tế] Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng , Khoa Huyễn , Trọng Sinh , Xuyên Không

Kế Hoạch Thức Tỉnh Nhân Vật Phản Diện

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp , Hài Hước , Hệ Thống , Sủng , Xuyên Nhanh

Mau Xuyên: Nữ Xứng Thủ Tục

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Hài Hước , Hệ Thống , Khoa Huyễn , Ngôn Tình , Ngược , Nữ Cường , Trọng Sinh , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Mau Xuyên Nam Thần Nhà Bên Không Bình Thường!

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn , Khác , Ngôn Tình , Sủng , Tiên Hiệp , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Tà Vương Không Để Vợ Chạy Thoát

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Gia Đấu , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không

Ông Xã Yêu Nghiệt

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình , Sủng , Trọng Sinh

Xà Yêu – Ngọc Giao

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại , Huyền Huyễn , Ngôn Tình , Ngược , Trọng Sinh , Xuyên Không

Phát Sóng Trực Tiếp: Kim Chủ, Cầu Đánh Thưởng!

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hệ Thống , Khoa Huyễn , Ngôn Tình , Sủng , Xuyên Không , Xuyên Nhanh

Cuộc Chiến Tranh Đoạt Của Nữ Phụ

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Nữ Phụ , Xuyên Nhanh

1 2 3
1 2 3
1 2 3