Hán Mạt Triệu Hổ

Hán Mạt Triệu Hổ

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Trạng thái: Đang ra

Số chương: 3

Chúng tôi rất vui khi các bạn đến với Website . Các bạn đang theo dõi tryện Hán Mạt Triệu Hổ thuộc thể loại Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không thuộc tập truyện của tác giả Thu Phong Tri Liễu đang thu hút độc giả hiện nay. https://newsmag-jp.com luôn cung cấp và cập nhập đầy đủ các thể loại truyên hot nhất hiện nay, hiện tại bộ truyện Hán Mạt Triệu Hổ đang được cập nhập mỗi ngày gửi đến các bạn độc giả.

Thể loại: Lịch sử - quân sựTrung Bình năm thứ 6, Hán Linh đế qua đời, Thiếu đế kế vị. Vừa lúc đó Thập phường thị nổi lên lộng hành. Ngay cả Hà Tiến đại tướng quân cũng bị giết chết.Từ Lương Châu, Đổng Trác tiến vào kinh lật đổ đế vị. Viên Tào chạy trốn, dấy binh ở Quan Đông.Vì một phút bất cẩn mà Trương Triệu Hổ đã phải hóa thân thành Trương Liêu, cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt, trà trộn vào đám quân dưới trướng Đổng TrácVốn xuất thân kém cỏi, tiếng xấu lan xa, vậy làm sao để mưu sĩ dũng tướng quy về? Chỉ có thể là dùng cách: Cưỡng ép!"Ta thà đánh người trong thiên hạ chứ nhất định không để người trong thiên hạ đánh ta"Hắn bình định Khương tộc, mở hành lang Hà Tây, quét sạch lũ Hung Nô, đuổi xa rợ Tiên Ti, đánh đại bại bọn Ô Hoàn, mở mang đất, dựng phòng tuyến.Nhưng Trương Liêu vẫn không kiềm nổi cái thở dài: "Cừu địch khắp thiên hạ, kiều thiếp chẳng một người".Giả Hủ sắc diện chẳng lay động: "Đây là nàng kiều thiếp mà Đổng công ban tặng cho nhà ngươi!".Vương Doãn thần sắc nghiêm nghị: "Khắp lộ chư tướng có thể bỏ, tuyệt không thể bỏ Trương Liêu!".

Hán Mạt Triệu Hổ

Tác giả :

Thể loại: Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không

Trạng thái: Đang ra

Số chương: 3

Chúng tôi rất vui khi các bạn đến với Website . Các bạn đang theo dõi tryện Hán Mạt Triệu Hổ thuộc thể loại Lịch Sử , Quân Sự , Xuyên Không thuộc tập truyện của tác giả Thu Phong Tri Liễu đang thu hút độc giả hiện nay. https://newsmag-jp.com luôn cung cấp và cập nhập đầy đủ các thể loại truyên hot nhất hiện nay, hiện tại bộ truyện Hán Mạt Triệu Hổ đang được cập nhập mỗi ngày gửi đến các bạn độc giả.

Mở Bình luận truyện