Chương 1

Bồ Đề Kiếp - 7:AM

Không Thần là không gian vũ trụ bao gồm năm đại hành tinh gồm Nhật Tinh, Mộc Tinh, Hoa Tinh, Cát Tinh, Long Thần Tinh. Đứng đầu mỗi đại hành tinh là các đại gia tộc gồm Thiên tộc thuộc Nhật Tinh, Thủy tiên tộc thuộc Hoa Tinh, Xà tộc thuộc Cát Tinh, Long tộc thuộc Long Thần tinh và Mộc Thần tộc thuộc Mộc Tinh. Dưới sự cai quản của năm đại hành tinh này là vô số tiểu hành tinh nhỏ.

Trải qua hàng triệu năm, năm đại hành tinh đã từng xảy ra chiến tranh vô số nhằm tranh giành lãnh thổ tại các tiểu hành tinh. Sau cùng, nhờ vào mối liên hôn giữa các đại gia tộc Thiên tộc, Thủy Tiên tộc và Long Thần tộc; Xà Tộc và Mộc Thần tộc, chiến tranh cũng đã kết thúc. Năm Đế hoàng đứng đầu năm đại hành tinh đã ký hiệp ước thỏa thuận cai quản các tiểu hành tinh.

Theo đó, từ vị trí của Nhật Tinh, những tiểu hành tinh thuộc phạm vi nửa bán cầu phía Bắc thuộc quyền cai quản của Thiên tộc, Thủy tiên tộc và Long Thần tộc. Trong phạm vi thuộc nửa bán cầu phía Nam thuộc quyền cai quản của Xà tộc và Mộc thần tộc. Nhìn qua thì có vẻ công bằng, nhưng trong lòng ai ai cũng biết, các tiểu hành tinh ở nửa bán cầu Bắc phong phú hơn so với nửa bán cầu Nam nhiều lần.

Những người sống trên các tiểu hành tinh này được gọi chung là người phàm. Còn người sống ở các đại hành tinh được gọi là Thần.

Điểm khác nhau giữa Thần và người phàm rất đơn giản. Thần sinh ra đã có thần lực theo các thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Cấp bậc càng cao thì tuổi thọ càng lớn. Nếu có thể đạt đến đỉnh cấp thần thì là bất tử. Các cấp bậc thần có thể kể đến từ nhỏ đến lớn như Tiểu Tiên, Tiểu Thần, Trung Thần, Đại Thần, Thượng Thần và Đế Thần. Để lên cấp bậc thần thì ngoài tu luyện, Thần còn phải trải qua lịch kiếp và thiên kiếp. Lịch kiếp, thiên kiếp càng lớn, khả năng tăng bậc và thần lực càng mạnh nhưng cũng dễ dàng khiến kẻ đó hôi phi yên diệt.

Còn đối với người phàm, họ không có Thần lực. Tuổi thọ cũng ngắn hơn, nhiều nhất cho đến nay mới thấy cũng chỉ có một trăm năm mươi năm tuổi thọ.

Ngoài Thần và người phàm, thế giới cũng có những loại khác như yêu, tinh linh. Chúng đều có cấp bậc thấp nhưng lại có khả năng tu luyện thành Thần. Các loại này thường chung sống với người phàm tại các tiểu hành tinh.

Để cai quản các tiểu hành tinh, năm đại gia tộc đã phái các vị Thần cấp bậc từ tiểu tiên, tiểu thần đến cai quản, trừ bỏ những hành tinh có tính chất đặc thù cần phải có cấp bậc Trung Thần hoặc Đại Thần quản lý.

Câu chuyện sắp xảy ra tiếp theo đây là tại lãnh thổ của Nhật tinh.

Nhấn Mở Bình Luận